Privacybeleid

De Kleine Zebra beschermt en respecteert jouw persoonlijke gegevens

De Kleine Zebra is een bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt en is daarom onderworpen aan de bepalingen van het wettelijk kader van GDPR in haar hoedanigheid van gegevensbeheerder. In deze context willen we ervoor zorgen:

 • Geen persoonlijke gegevens door te geven aan ontvangers die onvoldoende beschermd en beveiligd zijn.
 • Informatie voor onze klanten beschikbaar te maken van eventuele onderaannemers of partners die persoonlijke gegevens zouden kunnen verwerken.
 • Hoge beveiligings- en beschermingsregels te implementeren om een hoog beveiligingsniveau te garanderen.
 • Onze klanten zo snel mogelijk om de hoogte te brengen in het geval van een datalek of een beveiligingsrisico
 • Als gebruiker op de De Kleine Zebra kan je jouw persoonlijke gegevens wijzigen vanuit jouw klantenaccount.
 • Als gebruiker kan je steeds jouw klant account verwijderen. Let wel op want deze actie is onomkeerbaar. Je verliest de toegang tot jouw bestelgeschiedenis, loyaliteitspunten, promotiecodes in meer. Maar het is ook steeds mogelijk om een nieuw klant account aan te maken.
 • Het is mogelijk om jouw persoonlijke gegevens uit jouw klant account te exporteren.
 • Voor elk ander verzoek tot toegang, correctie of verwijdering van jouw persoonlijke gegevens, nodigen wij je uit om contact op te nemen met onze klantendienst.

Introductie

Deze pagina beschrijft de principes waarmee De Kleine Zebra verschillende soorten gegevens over haar klanten verzamelt. Deze pagina beschrijft de verbintenissen met betrekking tot het veiligheids- en gegevensbeschermingsbeleid van De Kleine Zebra om jouw privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Definities

Hieronder leggen we een aantal termen uit om verkeerde of onnauwkeurige interpretatie te voorkomen:

 • Persoonsgegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.
 • Verwerking: elke bewerking of reeks bewerkingen die al dan niet worden uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen en die worden toegepast op gegevens of sets van persoonlijke gegevens (verzameling, opname, verzending, opslag, bewaring, extractie, raadpleging, gebruik, interconnectie, segmentatie, etc.).

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Alle verwerking van persoonlijke informatie die aan De Kleine Zebra wordt meegedeeld, gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Planet Nature SA, Avenue des Epicéas, 21, 4121 Neupré, België, BTW BE0838.353.479.

Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

We verzamelen jouw persoonlijke gegevens (zoals jouw naam en adres) op basis van de relatie die jij als klant met ons aangaat. Het kan ook voortkomen uit een andere relevante relatie met ons. We verzamelen bijvoorbeeld gegevens wanneer je acties uitvoert op onze website: door je te registreren als gebruiker van onze site, door gebruik te maken van de diensten van De Kleine Zebra of door ons andere informatie te verstrekken.

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van De Kleine Zebra of wanneer je met ons communiceert, bijvoorbeeld door te bellen, jouw klantenaccount aan te maken of een e-mail te sturen, worden de identificatiegegevens in onze systemen opgeslagen.

Wanneer je onze site De Kleine Zebra bezoekt of enkel pagina’s ervan laadt, laat je ons toe om verschillende soorten anonieme browsergegevens op te halen, zoals jouw IP-adres en jouw browsergeschiedenis. De werking van de diensten is gebaseerd op het gebruik van cookies.

We kunnen gegevens verzamelen op basis van jouw toestemming.

Het is mogelijk dat jouw telefoontjes naar onze klantendienst worden opgenomen zodat we, indien nodig, het daadwerkelijk gesprek kunnen controleren.

We verzamelen ook de gegevens van potentiële klanten wanneer ze deelnemen aan wedstrijden, sweepstakes of klantevenementen.

Welke gegevens verzamelen we?

Deze gegevens omvatten jouw familienaam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, direct marketing informatie en toestemming, gegevens contactpersoon bedrijf, bedrijfsnaam en informatie die jij zelf nog verschaft. We verzamelen de gegevens die aan jouw persoon gebonden zijn.

De verzamelde gegevens omvatten informatie over de communicerende partijen, het tijdstip van de verbinding, de routeringsinformatie, het protocol voor gegevensoverdracht, het formaat van de verbinding en de locatie-informatie.

Tijdens het surfen op het internet worden ‘meetgegevens’ verzameld met behulp van cookies. Die gegevens kunnen niet aan een persoon worden gekoppeld.

De klantinformatie die we verzamelen, helpt ons jouw winkelervaring op de De Kleine Zebra te personaliseren en voortdurend te verbeteren. We gebruiken deze informatie om bestellingen te verwerken, producten en diensten te leveren, betalingen te verwerken en met jou te communiceren over jouw bestellingen, producten, diensten en aanbiedingen, om onze bestanden en dus jouw rekeningen bij ons te onderhouden en bij te werken, je inhoud te bieden zoals verlanglijstjes en klantrecensies en producten en diensten aan te bevelen die voor jou interessant kunnen zijn. We gebruiken deze informatie ook om onze winkels en websites te verbeteren, fraude of misbruik op onze website te voorkomen of op te sporen, en derden toe te staan ​​om namens ons technische, logistieke of andere functies te leveren.

Lijst van soorten informatie die we verzamelen

Informatie die jij ons geeft

Wij verzamelen en bewaren alle informatie die je ons verstrekt via onze website of op een andere manier. Je kan ervoor kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken, maar deze beslissing kan het gebruik van onze diensten beperken. Wij gebruiken de informatie die je ons verstrekt, in het bijzonder om te reageren op jouw verzoeken, jouw toekomstige aankopen te personaliseren, onze diensten te verbeteren en met jou te communiceren.

Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer je contact met ons opneemt, ontvangen en registreren wij bepaalde soorten informatie. Zoals vele andere websites gebruiken wij ‘cookies’ en verkrijgen we bepaalde soorten informatie wanneer jouw browser de De Kleine Zebra-website opent of advertenties en andere inhoud opent die door of namens De Kleine Zebra op andere websites wordt geplaatst.

Informatie die we van e-mails halen

Om het nut en de interesse van onze e-mails te optimaliseren, ontvangen we regelmatig een bevestiging van door De Kleine Zebra verzonden e-mails die je hebt geopend, als jouw computer dat toestaat. Als je geen e-mail van ons wilt ontvangen, hoef je dit alleen aan ons te melden in jouw account.

Hoe beheren we jouw informatie?

Houd er rekening mee dat het personeel van De Kleine Zebra, andere groepsmaatschappijen en hun onderaannemers onder de geheimhoudingsplicht handelen wanneer zij gegevens over jou verwerken.

Wij handhaven de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en zorgen ervoor dat deze alleen wordt gebruikt voor vooraf gedefinieerde doeleinden.

Jouw gegevens worden verwerkt voor het produceren en leveren van overeengekomen communicatie- en andere diensten, het ontwikkelen van diensten, facturatie, het bieden van de best mogelijke en meest uitgebreide services en je te informeren over onze services. We gebruiken jouw gegevens ook voor communicatie met klanten, zoals het verzenden van informatie over onze services en voor direct marketing doeleinden.

We gebruiken de gegevens ook voor klantprofilering met behulp van facturatie, verbruiksbedragen, klantrelatietijd en externe classificaties. We gebruiken zowel samenvattende gebruiksgegevens als persoonsgebonden gegevens om doelgroepen voor marketing te maken.

Wij verwerken de gegevens van onze potentiële klanten voor direct-marketingdoeleinden.

We streven ernaar om ervoor te zorgen dat klantgegevens actueel en correct zijn.

We verwijderen verouderde en onnodige gegevens waar mogelijk.

We beschermen alle gegevens over jou via persoonlijke toegangsrechten op basis van taken en voorkomen toegang door derden tot gegevens.

Waar sturen we jouw gegevens naartoe?

Wij verzenden jouw gegevens alleen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zoals vermeld in de bestandsbeschrijving aan autoriteiten en andere telecommunicatiebedrijven.

Wanneer we onderaannemers gebruiken, tekenen we een beveiligingsovereenkomst met hen die ook het gebruik van jouw gegevens omvat.

De gegevensbeschermingsprincipes van De Kleine Zebra

Het doel van dit gegevensbeschermingsbeleid is om de principes en praktijken te beschrijven die we bij De Kleine Zebra hanteren om de privacybescherming, de vertrouwelijkheid van communicatie en de wettelijke bescherming van onze klanten te waarborgen.

De Kleine Zebra werkt dit beleid geregeld bij naarmate de activiteiten of diensten veranderen of zich ontwikkelen. Daarom raden we jou aan om de laatste verklaring regelmatig te controleren.

Belangrijke kernwaarden voor De Kleine Zebra omvatten de vertrouwelijkheid van klantgegevens en communicatie, evenals de bescherming van de privacy van klanten in alle bedrijfsactiviteiten. Bij het verwerken van de persoonlijke gegevens van onze klanten, volgen wij de Belgische wetgeving, de bestellingen en de instructies van de autoriteiten en de goede praktijken van gegevensverwerking.

De Kleine Zebra implementeert een hoog niveau van gegevensbescherming. De persoonlijke en identificatiegegevens en de gegevens met betrekking tot de locatie worden alleen verzameld voor specifieke, vooraf gedefinieerde en wettelijke doeleinden en worden niet behandeld op een manier die onverenigbaar is met deze doelstellingen. Wij beschermen de veiligheid van jouw persoonlijke informatie wanneer deze wordt verzonden met Secure Sockets Layer Software (SSL), die de informatie die je invoert versleutelt voordat deze naar ons wordt verzonden.

Wij handhaven fysieke, elektronische en veiligheidswaarborgen in verband met het verzamelen, bewaren en vrijgeven van persoonlijke gegevens van klanten. Onze beveiligingsprocedures vereisen mogelijks dat we je om een bewijs van jouw identiteit moet vragen voordat we je jouw persoonlijke gegevens kunnen delen.

We trainen onze medewerkers voortdurend op de principes van gegevensverwerking en controleren het gebruik van gegevens op gepaste wijze.

De algemene principes van klantgegevensbeheer

De verwerking van persoonlijke gegevens moet altijd gerechtvaardigd zijn voor de activiteiten van De Kleine Zebra. De Kleine Zebra heeft het doel van het verzamelen, verwerken en indienen van persoonlijke gegevens gedefinieerd in de volgende sectie.

De Kleine Zebra verwerkt alleen de klantgegevens die nodig zijn voor zijn activiteiten, zoals gedefinieerd voor het doel van gebruik dat wordt aangegeven in de bestandsbeschrijving voor het klantenregister. We streven ernaar om onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens niet te verwerken.

De verwerking van klantgegevens is meestal gebaseerd op een relevante relatie, informatie die wordt ontvangen bij het gebruiken of registreren van een dienst of jouw toestemming. We kunnen jouw gegevens ook om andere redenen verwerken, bijvoorbeeld op jouw verzoek of wanneer wettelijk vereist. Jouw informatie kan binnen De Kleine Zebra worden verwerkt. We moedigen onze klanten aan om hun contactgegevens regelmatig bij te werken.

We nemen jouw gesprekken met onze klantenservice op om een commerciële transactie te verifiëren, om jouw verzoeken te beantwoorden en om de kwaliteit van de service te bewaken en te ontwikkelen.

Houd er rekening mee dat jij als klant van De Kleine Zebra het recht hebt om te controleren welke gegevens over jou zijn opgeslagen in onze informatiesystemen of dat er geen gegevens over jou in ons bestand staan. Je kan ook het gebruik van jouw gegevens weigeren in overeenstemming met de relevante wetgeving. De controle kan één keer per jaar kosteloos worden uitgevoerd. De aanvraag voor controle van de gegevens moet worden gedaan met een document ondertekend tussen De Kleine Zebra en jou.

Verzameling, bewaring, extractie en verwerking van persoonsgegevens

Register van gegevens die rechtstreeks via de diensten van De Kleine Zebra zijn verzameld:

Contactformulier

 • Verzamelde gegevens: e-mail en bericht
 • Doelstelling: klantrelatie beheer
 • Dataretentie: registratie in database
 • Houdbaarheid: 5 jaar
 • Toegang tot gegevens: klantenservice De Kleine Zebra
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Nee

Klantenaccount aanmaken

 • Verzamelde gegevens: naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, direct marketing informatie en toestemming, bedrijf contactinformatie, bedrijfsnaam, informatie verstrekt door jezelf, klant classificatie informatie, bestelling, levering, overeenkomst en facturering. We slaan op wat met jij kan worden verbonden.
 • Doelstelling: bestelling, opvolging van bestelling, adres, retourneren, creditnota, loyaliteitsbeheer
 • Dataretentie: registratie in database
 • Bewaartermijn: levensduur van de klant/ klanten die 2 jaar inactief zijn, worden verwijderd
 • Toegang tot gegevens: logistiek (gedeeltelijk, alleen gegevens met betrekking tot de verwerking en verzending van jouw bestelling), marketingafdeling, klantenservice
 • Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Nee
 • Automatische registratie voor onze nieuwsbrief
 • Verzamelde gegevens: e-mail
 • Doelstelling: marketing e-mails
 • Dataretentie: in database
 • Bewaartermijn: levensduur van de klant / klanten die 2 jaar inactief zijn, worden verwijderd
 • Toegang tot gegevens: marketingafdeling van De Kleine Zebra
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Nee

Door jouw bestelling te plaatsen en daarmee onze algemene verkoopvoorwaarden te accepteren, geef je automatisch toestemming om onze e-mails te ontvangen als onderdeel van onze marketingactiviteiten, zolang deze in het algemeen belang zijn van de verantwoordelijke voor de verwerking. Je kan jou natuurlijk op elk moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief door op de afmeldlink onderaan de brief te klikken of door contact op te nemen met onze klantenservice.

In overeenstemming met de wet ‘IT en vrijheden’, kan je jouw recht op toegang tot jouw gegevens uitoefenen en deze laten corrigeren door contact op te nemen met onze klantenservice.

Register van gegevens dat via De Kleine Zebra wordt doorgestuurd naar onderaannemers:

Shopimind

 • Informatie leverancier: https://www.shopimind.com/
 • Locatie provider: Frankrijk
 • Doelstelling: marketing e-mails
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Nee
 • GDPR-charter van de aanbieder: https://www.shopimind.com/rgpd/

MailJet

 • Informatie leverancier: https://fr.mailjet.com
 • Locatie provider: Frankrijk
 • Doelstelling: marketing e-mails
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Nee
 • GDPR-charter van de aanbieder: https://fr.mailjet.com/rgpd/

Nosto

 • Informatie leverancier: http://www.nosto.com/fr/
 • Locatie provider: Finland
 • Doelstelling: marketing e-mails + remarketing
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Nee
 • GDPR-charter van de aanbieder: http://www.nosto.com/data-privacy/

Facebook

 • Informatie leverancier: https://www.facebook.com/
 • Locatie provider: Verenigde Staten
 • Doelstelling: verbinding met jouw klantenaccount op de site via jouw Facebook-account
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Ja
 • GDPR-charter van de aanbieder: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Analytics

 • Informatie leverancier: https://analytics.google.com/analytics
 • Locatie provider: Verenigde Staten
 • Doelstelling: analyse zoekverkeer + remarketing
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Ja
 • GDPR-charter van de aanbieder: https://privacy.google.com/intl/nl/businesses/compliance/

Google Ads

 • Informatie leverancier: https://ads.google.com/
 • Locatie provider: Verenigde Staten
 • Doelstelling: adverteren + remarketing
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Ja
 • GDPR-charter van de aanbieder: https://privacy.google.com/intl/nl/businesses/compliance/

Bpost

 • Informatie leverancier: https://www.bpost.be/nl/home
 • Locatie provider: België
 • Doelstelling: levering van uw bestellingen in België en over de hele wereld
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Nee
 • GDPR-charter van de aanbieder: https://www.bpost.be/site/nl/privacy

DPD

 • Informatie leverancier: https://www.dpd.com/
 • Locatie provider: Duitsland
 • Doelstelling: levering van uw bestellingen in Frankrijk en over de hele wereld
 • Worden de gegevens buiten de EU opgeslagen of verwerkt: Nee
 • GDPR-charter van de aanbieder: https://www.dpd.com/group/en/data-privacy-policy/

Gegevens verzenden en delen

De Kleine Zebra kan jouw gegevens alleen aan derden verstrekken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij verstrekken informatie op verzoek aan de autoriteiten, bijvoorbeeld de politie- en veiligheidsautoriteiten, en andere autoriteiten om de redenen die door de wet worden gespecificeerd.

Informatie over onze klanten is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf en het is niet onze taak om dit te verhandelen. We delen deze informatie alleen in de eerder beschreven gevallen en voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid met De Kleine Zebra controle en die ofwel onder dit privacy beleid vallen of regels toepassen die minstens even beschermend zijn als die beschreven in dit privacy beleid.

Daarnaast kunnen we jouw gegevens indienen bij onderaannemers, in welk geval wij ervoor zullen zorgen dat de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt gehandhaafd, en wij zullen in dit geval ook verantwoordelijk zijn voor gegevensbeheer. Als we jouw gegevens buiten de EU-regio verwerken, beschermen we jouw gegevens door ervoor te zorgen dat de onderaannemer de juiste verwerking van de gegevens garandeert.

Verwerking van identificatie- en locatiegegevens met betrekking tot elektronische communicatie

De Kleine Zebra behandelt alle gegevens en berichten die tijdens de communicatie zijn aangemaakt als vertrouwelijk. Ons personeel is gebonden door een geheimhoudingsplicht en een verbod om berichten of andere vertrouwelijke informatie te gebruiken. Wanneer communicatie via een netwerk verloopt, laat het altijd een spoor na. Deze netwerksporen worden identificatiegegevens genoemd als ze met een persoon kunnen worden verbonden. Netwerksporen worden gemaakt, bijvoorbeeld tijdens telefoongesprekken, het verzenden van e-mail en sms-berichten en surfen op internet, en kunnen informatie bevatten over de partijen, de verbindingsroute of de routering, het protocol van gebruikte gegevensoverdracht, de gebeurtenis en de gebruikte terminals of hun locatie.

De Kleine Zebra beheert de identificatie- en lokalisatie-informatie van de communicatie volgens de geldende wetgeving voor de doeleinden, bijvoorbeeld van de implementatie en het gebruik van de services, de facturering en de technische ontwikkeling en onze marketingactiviteiten. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het factureren van andere serviceproviders, voor zover nodig.

De Kleine Zebra kan ook identificatiegegevensgebruiken om misbruik, datalekken en foutreparaties af te handelen.

In alle bovenstaande situaties verwerken we alleen identificatie- en locatiegegevens voor zover nodig om een specifieke taak uit te voeren.

Gebruik van locatiegegevens

Een daadwerkelijke lokaliseringsmethode waarbij een andere persoon kan volgen waar een andere persoon zich bevindt, behoeft de goedkeuring van de andere persoon. De klant kan niet worden gelokaliseerd als hij geolocatieservices weigert.

Als we locatiegegevens doorgeven aan locatiedienstverleners, zullen we er met passende middelen voor zorgen dat er toestemming is van de persoon om te worden gelokaliseerd.

Personen die bevoegd zijn om identificatie- en locatiegegevens te beheren

Alleen specifieke mensen bij De Kleine Zebra wiens werk toegang vereist tot identificatie- en locatiegegevens, kunnen deze gegevens verwerken. In de praktijk wordt autorisatie alleen verleend aan personen die taken uitvoeren met betrekking tot facturering, onderhoud of ontwikkeling van communicatienetwerken of -diensten, preventie en onderzoek naar misbruik, klantenservice en marketing. Mensen met het recht om de gegevens te manipuleren, kunnen deze alleen beheren voor zover nodig om individuele taken uit te voeren.

Duur van de verwerking van identificatie- en locatiegegevens en gegevensopslag

We verwerken identificatie- en locatiegegevens zo lang als nodig is voor facturering, technische ontwikkeling, probleemoplossing, marketing, onderzoek naar misbruik of gegevensbeveiliging. Aanpassing vindt echter alleen plaats in de mate die vereist is voor de acties en zonder de vertrouwelijkheid en privacy van een bericht onnodig in gevaar te brengen.

We bewaren de gegevens die nodig zijn voor facturering gedurende minimaal één jaar vanaf de vervaldatum van de factuur en voor een periode van maximaal drie jaar vanaf de vervaldatum van de factuur, tenzij het nodig is om gegevens voor een langere periode te bewaren. Anders worden gegevens opgeslagen voor zover toegestaan ​​en vereist door de relevante wetgeving.

Opvolgen van bezoek in onze online winkel

We verzamelen ook gegevens over websitebezoeken. Deze gegevens omvatten het IP-adres en de bijbehorende DNS-naam, de organisatie die het IP-adres heeft geregistreerd, de naam en het adres van de bezochte pagina, de laadtijd van de pagina en het type browser.

Houd er rekening mee dat het IP-adres een identificatie vereist is voor de werking van het internet en gebruikt wordt voor het doorsturen van berichten die via internet naar de juiste plaatsen worden verzonden. Doorgaans is het IP-adres niet verbonden met de persoon die de computer gebruikt, maar kan het worden verbonden met de organisatie die het IP-adres heeft geregistreerd. De IP-adresverbinding kan worden vastgesteld op verzoek van de autoriteiten.

Cookie management

Als klant van De Kleine Zebra kan je onze website anoniem bezoeken. Net als de meeste websites gebruiken we echter cookietechnologie. Wanneer je onze website bekijkt, stelt de cookie een willekeurig nummer in voor de browser die zijn identiteit niet aangeeft. Cookies helpen De Kleine Zebra om te bepalen welke de populairste delen van zijn websites zijn, waar bezoekers naartoe gaan en hoe lang ze daar blijven. De gegevens worden gebruikt voor het implementeren en ontwikkelen van diensten en het richten van advertenties op websites. Je kan het opslaan van cookies voorkomen door jouw browserinstellingen te wijzigen. In sommige gevallen kan de preventie vertraging veroorzaken of het onmogelijk maken om door pagina's of de website te navigeren.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op je computer, smartphone of tablet plaatst tijdens je bezoek aan de website. De cookie bevat een unieke code waarmee je jouw browser kunt herkennen tijdens jouw bezoek aan de website ("sessiecookie") of tijdens toekomstige herhaalde bezoeken ("permanente cookie"). Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; het heeft geen toegang tot andere informatie op jouw computer of op jouw mobiele apparaat. Cookies worden opgeslagen op jouw computer of mobiele apparaat in de map van jouw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke gecodeerde code. Cookies zorgen over het algemeen voor een gemakkelijkere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Bovendien helpen ze de bezoeker om tussen de verschillende delen van de website te navigeren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of de advertenties op deze site relevanter te maken voor de bezoeker en om de website aan te passen aan de persoonlijke smaak en behoeften van de bezoeker.

Gebruik van cookies

Functionele cookies - Deze cookies zijn vereist om onze websites te kunnen bezoeken en bepaalde delen ervan te kunnen gebruiken. Met deze cookies kan je bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende secties van websites, formulieren invullen, bestellingen plaatsen, een meertalige website raadplegen en de inhoud van jouw winkelmandje bijwerken. Als je deze cookies weigert, zullen bepaalde delen van de website niet werken zoals moet, of helemaal niet.

Prestatie-/ commerciële cookies - Deze site bevat Google Analytics om informatie te verzamelen over het gebruik van de website door bezoekers, met als doel de inhoud te verbeteren, de inhoud beter aan te passen aan de wensen van bezoekers en de bruikbaarheid vergroten. Daarom maakt deze site bijvoorbeeld gebruik van cookies die worden aangeboden door Google Analytics. Bij het gebruik van dit type cookie hangt het proces van gegevensverzameling af van de werking van het advertentienetwerk.

Gegevensbeveiliging

Wij bieden gegevensbeveiliging voor onze diensten met behulp van methoden die in overeenstemming zijn met de ernst en verfijning van de bedreigingen, evenals met de kosten.

De Kleine Zebra zorgt ervoor dat er actie wordt ondernomen om datalekken te voorkomen of inbreuk op de gegevensbeveiliging te voorkomen. Daarnaast gebruiken we alle middelen om ervoor te zorgen dat de privacy van berichten of de bescherming van privacy niet onnodig wordt aangetast bij het uitvoeren van de bovenstaande acties.

Wij bieden informatie over acties met betrekking tot de gegevensbeveiliging van onze services en andere gegevensbeveiligingsproblemen via geschikte kanalen, zoals onze website of nieuwsbrieven voor klanten.

Om datalekken te voorkomen en inbreuk op gegevensbeveiliging te voorkomen, kunnen we onder andere voorkomen dat e-mailberichten worden ontvangen, virussen en andere malware uit berichten worden verwijderd en andere vergelijkbare technische maatregelen nemen binnen de toegestane en vereiste limieten gespecificeerd in de relevante wetgeving. We gebruiken fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om berichten en identificatiegegevens die via het communicatienetwerk worden verzonden, geheim te houden. Deze acties verminderen het risico dat uw gegevens bekend worden gemaakt aan derden en dat misbruik of andere ongeautoriseerde toegang wordt voorkomen. Sommige van onze services gebruiken ook standaard coderingsmethoden.

Houd er rekening mee dat je als gebruiker van De Kleine Zebra services ook de meest geschikte methoden moet gebruiken om jouw eigen gegevensbeveiliging te waarborgen. We moedigen je aan om onze services en apparaten zorgvuldig op te slaan en te gebruiken, bijvoorbeeld door veilige codes en unieke wachtwoorden te gebruiken en om voldoende antivirus- en firewalldiensten te gebruiken en deze regelmatig bij te werken om ze veilig en beveiligd te houden evenals het up-to-date houden van jouw besturingssysteem.

Klantencommunicatie en direct marketing

De Kleine Zebra stuurt berichten over zijn producten en diensten naar zijn klanten.

De Kleine Zebra stuurt ook direct marketingberichten (notie van legitiem belang) in elektronisch formaat naar alle cliënten die op de website zijn geregistreerd. Je hebt het recht om De Kleine Zebra te verbieden om direct marketing berichten te sturen. Je kan marketing verbieden door de instructies te volgen die zijn opgenomen in het direct marketing bericht (link afmelden), via jouw klantenaccount of door contact op te nemen met onze klantenservice.