Wettelijk herroepingsrecht

  

De consument heeft het recht om binnen de 14 dagen na levering van de goederen in kennis stellen van zijn wil om de overeenkomst te herroepen (artikel VI.47, §2, 2° van het Wetboek van economisch recht) zonder enige motivering of kosten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de onderneming via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail of per post) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (download hier), maar is hiertoe niet verplicht. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers.

Van zodra de consument aan De Kleine Zebra gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, begint er een nieuwe termijn van 14 dagen te lopen, waarbinnen de consument de goederen ook effectief moet terugsturen (artikel VI.51, §1 van het Wetboek van economisch recht) bij voorkeur in perfect staat zodat het mogelijk is om ze nog in de oorspronkelijke staat te verkopen (inclusief originele verpakking, accessoires, handleiding, ...) naar behoren verzegeld en met een kopie van de factuur of de bestelbon.

Conform de wet van 30 december 2013, kan de consument in volgende gevallen geen beroep doen op het herroepingsrecht.

De belangrijkste hieronder zijn:

  • goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of duidelijk voor een specifiek persoon bedoeld zijn
  • goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
  • goederen te snel kunnen bederven of verouderen
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
  • audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling verbroken werd
  • dagbladen, tijdschriften en magazines

Het herroepingsrecht is natuurlijk maar geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de hierboven vermelde termijn die begint te lopen de dag na ontvangst van je aankoop.

We willen vragen om het teruggestuurde product zoveel als mogelijk in perfect staat terug te sturen dit wil zeggen: ongebruikte toestand en in de oorspronkelijke verpakking. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.

De terugbetaling zal zo snel mogelijk gebeuren, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour door de onderneming en op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven vermeld voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de consument effectief betaalde bedrag. Indien de consument een artikel beschadigd, onvolledig, vuil zou terugsturen, kan De Kleine Zebra een schadevergoeding van de consument eisen die moet overeenstemmen met de waardevermindering die het artikel ondergaan heeft (zie artikel VI.51, §2 van het Wetboek van economisch recht). Deze waardevermindering zal geval per geval bekeken en berekend worden.

Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop.